Tračak istine ili skandal-Aleksandar Konuzin u Beogradu


Pošto je ovaj tekst već objavljen na milkogrmusa.com odlučio sam da ga objavim i da aktiviram i ovaj blog.

Tračak istine ili skandal-Konuzin u Beogradu


-Nikola Mojović-Šta je to ambasador Ruske Federacije u Srbiji gospodin Konuzin izjavio na ''bezbednosnom forumu'' u Beogradu da je izazvalo tolike negativne reakcije ''druge'' Srbije?

Da li je to što je izrekao i postavio pitanja koja upiru u suštinu razlike između ''prve" Srbije – Srbije ogromne većine građana no građana bez pravih predstavnika, građana ućutkanih i bez pristupa medijima za ''zabavljanje'' širokih narodnih masa, i one ''druge'' Srbije – Srbije koja drži sve poluge vlasti u svojim rukama no koja još radi održavanja svoje pozicije  lovi duhove prošlosti izigravajući i dan-danas borce za slobodu, iako im danas niko ne može da uskrati slobodu, a oni mogu svakome. Izigravajući borce protiv nacionalističkih huškanja i vraćanja u devedesete koristeći se šovinizmom i boljševizmom, u najmanju ruku istim ili sličnim onom iz devedesetih.

''Bezbednosniforum'' koji je održan u Beogradu imao je za cilj da još jednom pokaže da u Srbiji postoje dobre sluge za kapital sa Zapada i za njegovu ideologiju. Bilo je to još jedno okupljanje NVO organizacija sumnjivog legitimiteta, koje to što ih ne podnosi većina naroda opravdavaju time da su Srbi manje-više ''niža rasa'' i da su oni duhovno i intelektualno  uznapredovali, dok smo mi ostali jadni zaostali, pa ih ne razumijemo.

Da li je zbilja diplomatski skandal ono što je Konuzin izjavio pred ovakvim skupom? Formalno jeste. No kad pogledamo ''elitu'' pred kojom je to izgovoreno i to šta je izgovoreno možemo li mu uzeti za zlo? Pitanje je da li se u svojoj diplomatskoj karijeri Konuzin sasatao sa više ljudskih ološa na jednom mestu pa stoga ono što je on izjavio djeluje primjereno.  Na našu žalost oni koji su tamo predstavljali Republiku Srbiju zaslužuju mnogo gore, jer ono što je pred tako nedoličnim skupom NATO kursista i lobista izjavio Konuzin je u stvari preblago u odnosu na ono što oni prema mišljenju velike većine u Srbiji zaslužuju.

Svi manje-više znamo šta je Konuzin rekao, pitanje je samo interpretacije medija i to je ono što je bilo simptomatično u ovom slučaju i zaslužuje da se analizira.

Posle ovakvog ataka na nju ''druga'' Srbija je uzvratila iz svog omiljenog oružija – ''slobodnih medija''. Konuzinov  istup je ubrzo (pošto su oni uvideli da ne mogu da ga zataškaju)  okarakterisan kao diplomatski skandal neviđenih razmera. Ubrzo se pojavila vešto nameštena zamena teza sa ciljem da se odvuče rasprava na drugu stranu. Večita teza da Rusija pokušava da napravi od Srbije svoju koloniju i da ona sve što radi dobro za Srbiju radi iz svojih prljavih interesa. Teza o milijardama pomoći članica NATO-pakta pri čemu se zaboravlja da je reč o državama koje su devedeset devete naneli štetu od blizu 100 milijardi američkih dolara. 

Zaboravljeno je to da je u tom trenutku na forumu kao najveći bezbednosni problem Srbije predstavljeno navodno mešanje Ruske Federacije u unutrašnje poslove Srbije i to u trenutku kada njihov favorit uništava suverenitet zemlje koju predstvaljaju.

Ipak je problem nestašice vode u Somaliji veći problem za Srbiju nego nepoštovanje osnovnih ljudski prava  Srba na KiM i poricanje njenog suvereniteta od strane istih oni koji su i Somaliju doveli u tu situaciju. NI REČ O KOSOVU I METOHIJI na bezbednosnom forumu u sred Beograda, ali "Rusija će nas uništiti"...


Zato ponašanje medija oslikava ono što većina građana Srbije odavno zna, a to je da oni koji vode Srbiju u stvari odgovore na Konuzinova pitanja ni nemaju i da ono što znaju jeste politikantsko obračunavanje putem medija koje samo oni kontrolišu. Da li je Konuzin postavio pitanja na koja oni ne mogu, neće ili ne smeju da daju odgovor?

U svakom slučaju ono što je Konuzin uradio ima za ogroman broj ljudi nemerljivu važnost, jer Konuzin je pokazao da se može izvesti ono što mnogi u ućutkanoj i poniženoj Srbiji ne smeju, ali je i pokazao zašto Beograd postaje zabranjeni srpski grad, zašto se ne dozvoljavaju protesti bednih i gladnih, protesti proizvođača i radnika, zašto u Beogradu ne može da se organizuje PARADA SIROTINJE  ali uvek može parada gej lobista (mnogi gejevi ne podržavaju ideju parade).

Konuzin je narodu Srbije pokazao da se može i preko reči njenih vladara i pokazao im je šta treba da urade i šta da se zapitaju. Pokazao je sav jad i bedu vladajućih struktura.

Konuzin nije govorio u ime interesa Ruske Federacije u Srbiji , očito je da je govorio u ime Srba u Srbiji. Koliko ćemo pouke  izvući iz njegovog nastupa i da li ćemo ih pametno iskoristiti ostaje na nama. 

Коментари