Šta kada zabranimo burku?

Detaljnije na:

Maajid Nawaz - Both Sides Are Wrong in the Burkini Wars
The Ex-Muslim - The Burkini-Bikini False Equivalence and Your Disproportionate Outrage
Open Democracy – Zašto žene nose veo


Jedan od argumenata za zabranu burke je poboljšanje položaja žena koje su pokrivene. 

Polazeći od pozicije da su žene prisiljene da nose burku i da su žrtve opresivnih shvatanja islamskih fundamentalista nije teško doći do zaključka da burka predstavlja način da se ograniči sloboda i individualnost žena.

Međutim u praksi vrlo je vjerovatno da bi  rezultat ovakve zabrane imao negativne posljedice po položaj mnogih žena koje su pokrivene.

1. Ako je osoba koja nosi burku/burkini prinuđena od strane članova porodice da nosi burku

Dokle god joj je dozvoljeno da nosi burku u evropskoj državi ona ima mogućnost da ostvari društvene kontakte i uživa makar i ograničeni društveni život. Ovo je očigledno  u slučaju žena koje nose birkini na plažama, njihov društveni život nije u potpunosti kontrolisan.

U ovom slučaju on podrazumjeva između ostalog  odlaske na plažu bazen i slično.

Zabranom burke/burkinija dotičnoj osobi bi smo  uskratili i taj delić slobode koji uživa jer naravno njena porodica neće dići ruke i reći „eh takav je zakon“ već će je jednostavno sprečiti da obavlja sve ono što je ranije mogla obavljati pokrivena.

U stvari uspeli smo da dotičnu osobu umesto da oslobodimo još više podvrgnemo izolaciji i ograničimo joj slobode.

Još gore, onemogućili smo dotičnu osobu da pohađa na primer državne škole i univerzitete i osudile je na sigurno religijsko fundamentalističko okruženje i odgoj

Suštinski, zabrana pokrivanja bi mnoge žene koje su se pokrivale zbog porodične prisile osudila na kućni pritvor i fundamentalističko okruženje. 

Pretpostavimo da nam je cilj da izvršimo koliku toliku integraciju muslimanskog stanovništva. Čak i u ovom slučaju, zabrana ima negativne posledice jer će samo napraviti razlog više za stvaranje odvojenih zajednica u kojima bi se mogla ova zabrana lakše izbeći. Uz to takođe dajete i municiju vjerskim fundamentalistima koji zagovaraju rat civilizacija.

Na kraju krajeva zabrana burke u ovom slučaju dovela bi do daljeg marginalizovanja već marginalizovanih grupa.

2. No nisu sve žene primorane da nose burke.

Kada je Francuska prvi put odlučila da zabrani burke Fond za otvoreno društvo je izvršio istraživanje o razlozima zašto žene u Francuskoj nose burku na uzorku od 32 žene. Može vam se  broj učiniti malim no u tom trenutku u Francuskoj je oko 1900 žena nosilo burku pa je uzorak prilično pouzdan.

Ono što je istraživanje pokazalo je da su velika većina rođene u Francuskoj i da ih većina nosi dobrovoljno. Naprotiv često su se susretale sa protivljenjem u porodici. A van porodice su bile često izložene verbalnom nasilju.

Postavlja se pitanje koliko je liberalno oduzimati njima pravo na izbor zato što neko odjeću koju su one izabrale koristi u svrhu kontrole i nasilja.

U oba slučaja ova zabrana najteže pogađa i kažnjava pre svega žene i žrtve, dok sa druge strane osobe koje bi bile odgovorne za prisilu ne snose skoro nikakve konsekvence na osnovu ove zabrane . 

Ako želite da pomognete ženama koje su pod prisilom pokrivene, daleko svrsishodnije bi bilo pronaći način da se one zaštite politikom koja je osmišljena da kažnjava nasilje unutar porodice.

Osim što bi takvi zakoni omogućili oslobađanje žrtve iz kandži opresivne porodice, ukoliko ne bi postojala zabrana burke postojale bi daleko veće šanse da se žrtva zlostavljanja integriše u sekularno društvo u kome je i kao pokrivene imala mogućnost da učestvuje.

Drugi argument je argument ugrožene bezbednosti. 

Ovo je tek problematičan argument, svodi se na svojevrsnu verziju u SAD prisutnog rasnog profilisanja samo u ovom slučaju na osnovu religije, što bi pak samo dovelo do osećanja diskriminisanosti i progona. Uopšte dovelo bi u pitanje integraciju društva

Argument je takođe to da burka dozvoljava da se lakše unese eksploziv ili naoružanje. Mislim da je istorija dokazala da ljudska vrsta zna da se kamuflira prilikom izvođenja protivzakonitih dela. Možete komotno poneti pod kaputom ono što bi poneli pod burkom. Uvek je moguće izabrati drugu i lakšu metu.

Kao argument može da se postavi teškoća prilikom identifikovanja, međutim to se može posebno urediti a u eri biometrijske identifikacije to više nije toliko značajan problem i verovatno će biti sve manje.

Treći argument je to da burku treba tretirati kao simbol opresivnih režima govora mržnje i sl. 

Nije tajna da sekularistima i liberalima burka nije nimalo draga, pogotovo povezana sa religijom često je nešto što duboko preziremo kao simbol.

Međutim na kraju krajeva za mnoge široko korišćene i ne kontroverzne simbole se može tvrditi da predstavljaju simbol opresije .

Kao što niste primetili jer do toga nije došlo, niko nije tražio zabranu isticanja krstova u Evropi, mada krst predstavlja simbol vjere koja je kroz vjekova u manjoj ili većoj mjeri kriva za iste oblike opresije nad ženama,  pripadnicima drugih religija, pripadnicima LGBT populacije  i tako dalje. I to ne tako davno ako ste od onih koji se upuštaju u etičku relativizaciju na osnovu istorijske epohe.

Naravno u 21. vijeku to nije slučaj kao ranije zahvaljujući vijekovima borbe za sekularizaciju društva i za liberalizaciju. Međutim do toga nije došlo jednostavnim zabranama manfestacija religijskih simbola.

I u stvari u tome se otkriva pozadinska struja ovog trenda. On nema nikakve veze sa liberalizmom i sekularizmom kao ni sa borbom za ljudska prava, manje ili više predstavlja različite fobije i mržnje kojima sekularizam i liberalizam predstavljaju samo veo kako bi sklonili svoje ružno lice i postali prihvatljiviji širim društvenim masama.

Liberali i sekularisti bi trebali da se upitaju kakve posledice može imati po razvoj liberalizma i sekularizma ulazak u alijansu sa nosiocima gorepomenutih ideja, bilo bi zaista nesrećno da kao fiskalni konzervativci u Sjedinjenim Američkim Državama shvatimo da smo decenijama sedeli na kukavičjem jajetu i da jednog dana postanemo nerelevantni jer smo platformu prepustili onima koji suštinski  ne djele naše vrijednosti već je koriste kao odskočnu dasku za veće ograničavanje sloboda.

Uloga liberala i sekularista treba da bude u osmišljavanju  način na koji će integracija u društvo biti poželjna, da pronađu način da eliminišu najgore manifestacije religijskog fundamentalizma bez stvaranje odvojenih i izolovanih društava. Zabrana komada odeće koje nama simbolizuje sve suprotno od naših vrednosti neće nas dovesti niti jedan korak bliže tome.

Коментари